Men nå, Herre, er du vår far! Vi er leire, 

du er den som former oss, alle er vi verk av din hånd. 

Jesaja 64,7 Bibelen 2011
hva sier bibelen?