hjelp oss å hjelpe.


TilHelhet trenger din støtte!


Vi ønsker å være en ressurs og støtte for de som ønsker å jobbe med sin seksuelle og følelsesmessige orientering. I dag er det først og fremst debatten om homofili som folk flest er opptatt av, men TilHelhet ønsker å sette dette inn i et større perspektiv. Dette arbeidet koster penger å drive, og vi er takknemlige for din gave!


Gaver kan gis på konto nr. 1594 12 29988